Sociaal CV

Possible Today Foundation | ICT Netherlands

De eerste vraag via het Bits of Help-platform komt van de Possible Today Foundation, een non-profit organisatie die zich richt op nieuwe manieren van werken en samenleven. De stichting wil mensen in staat stellen betekenisvol werk te doen op een duurzame manier. Dit realiseert zij onder andere via het Community Coins platform, een vrijwilligerswaarderingssysteem.
Via het platform kunnen mensen makkelijk nieuwe vrijwilligersactiviteiten vinden. Daarbij is het doel voor de toekomst dat voltooide activiteiten worden gewaardeerd middels Community Coins die in te wisselen zijn voor kortingen bij lokale winkeliers. De stichting wil daarnaast meer waarde creëren voor mensen die zich inzetten als vrijwilliger door hen in staat te stellen alle voltooide activiteiten bij te houden en te bundelen in de vorm van een Sociaal CV.

Hun vraagstuk voor Bits of Help: is het mogelijk een intelligente tool te ontwikkelen die de data sorteert zodat er een sociaal CV ontstaat? Een sociaal CV zorgt ervoor dat alle data (activiteiten) op één plek worden verzameld. Naast het in kaart brengen van de duur van de activiteiten in uren denkt Stichting Possible Today een toegevoegde waarde te creëren door deze uren op een gestapelde manier weer te geven. Zo ontsluit het Sociaal CV alle data door deze toegankelijk en overdraagbaar te maken.

Furkan Demirci, vierdejaars Software Engineering student bij Fontys Hogeschool, is met dit vraagstuk aan de slag gegaan in het kader van een afstudeerstage bij ICT Netherlands. Hij onderzocht hoe een dergelijk CV het beste gerealiseerd kon worden. De focus lag hierbij op het design, de schaalbaarheid en security. Daarnaast heeft hij een full stack-applicatie gebouwd om de processen en het design voldoende te kunnen ondersteunen. Middels een agile methode heeft Furkan een volledige CI/CD pipeline gecreëerd. Design-gerelateerde eisen waren er niet, maar de applicatie moest de data wel kunnen exporteren, hierbij rekening houdend met de wens om uiteindelijke de vormgeving door de gebruiker zelf te kunnen laten bepalen.

Furkan heeft met succes zijn afstudeerstage afgerond, mede dank aan de Possible Today Foundation, fungerend als product owners, en ICT Netherlands.